Muut palvelut

Reseptien uusiminen

Lääkemääräys on voimassa vuoden sen kirjoittamis- tai uusimispäivästä. Tämän jälkeen resepti on uusittava riippumatta siitä, onko siinä vielä lääkkeitä jäljellä. Voit hoitaa myös reseptin uusimisen apteekkimme kautta. Reseptien uusinnasta veloitamme alla mainitun korvauksen.

  • Avainasiakkaat 0 €
  • Muut 3 €/resepti

Jäljennös sähköisestä reseptistä ulkomaanmatkaa varten

Apteekista tai lääkkeen määrääjältä voit saada allekirjoitetun englanninkielisen yhteenvetotulosteen ulkomaanmatkaa varten. Jäljennöksen voi tulostaa sellaisista resepteistä, joista on toimitettu lääkettä.

  • Avainasiakkaat 1 €/kpl (max. 5 €)
  • Muut 2 €/kpl (max. 10 €)             

Schengen-todistus matkustamista varten

Laadimme apteekissamme Schengen-todistuksen tullia varten, kun matkustat Schengen-alueelle ja sinulla on mukanasi huumausaineiksi tai psykotrooppisiksi aineiksi luokiteltavia lääkkeitä. Saat sen meiltä niistä lääkkeistä, jotka olet hankkinut apteekistamme. Todistusta hakiessasi tuo mukanasi lääkepakkaus, lääkettä koskeva lääkemääräys ja passi. Passin numero merkitään todistukseen. Todistus on voimassa 30 vuorokautta matkan alkamispäivästä.

  • Schengen-todistus 10 €/lääke

Laskelman tulostaminen jälkikäteen

Jos laskelma tulostetaan muulloin kuin reseptin toimittamisen yhteydessä, laskelman tulostaminen on maksullista.

  • Avainasiakkaat 1 €/kpl
  • Muut 2 €/kpl

Lääkejätteiden vastaanotto

Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä. Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyyn. Apteekkari on vastuussa lääkkeiden laadusta apteekissa. Jos lääkkeet ovat olleet asiakkaan hallussa, ei niitä voi enää myydä uudelleen. Tämän vuoksi käyttämättömiä lääkkeitä ei myöskään hyvitetä asiakkaalle. Käytäntö perustuu lääkelakiin ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin.

  • Katso tästä ohje lääkejätteiden lajitteluun