Lääkehoidon palvelut

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Apteekki tarjoaa lääkehoidon kokonaisarviointipalvelua (LHKA) yksityisille asiakkaille ja terveydenhuollon muille toimijoille.

Lääkehoidon kokonaisarviointi on lääkärin työn tueksi suunniteltu palvelu, jossa erityispätevyyden hankkinut farmaseutti arvioi perusteellisesti potilaan lääkehoidon kokonaisuuden. Arvioinnista tehdään kirjallinen ehdotus hoitovastuussa olevalle lääkärille, joka tekee päätökset lääkitykseen liittyvistä muutoksista.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa selvitetään mm. ovatko annostus ja ottoajankohdat oikeat, onko käytössä päällekkäisiä lääkkeitä, onko käyttöön unohtunut lyhytaikaiseksi tarkoitettuja lääkkeitä, onko mukana keskenään yhteensopimattomia tai iäkkäiden käyttöön sopimattomia valmisteita. Lisäksi arvioidaan haittoja aiheuttavia lääkityskuormia sekä muita mahdollisia haittavaikutuksia potilaan kokemien oireiden perusteella. Arviointi perustuu potilaan haastatteluun, lääkitystietoihin, laboratorioarvoihin ja potilaskertomuksen tietoihin.

Lääkehoidon kokonaisarviointi tähtää turvalliseen, tarkoituksenmukaiseen ja taloudelliseen lääkkeiden käyttöön.

Palvelu hinta on 50 euroa / tunti. Yleensä arviointiin menee 6-10 tuntia (300-500 euroa). Kysy lisää henkilökunnaltamme.

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Epäiletkö mahdollisia lääkehaittoja? Haluatko keskustella lääkkeiden oikeasta käytöstä?

Lääkityksen tarkistuspalvelussa selvitetään kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin. Asiakkaalla on mahdollisuus kysyä ja keskustella lääkkeistä ja niihin liittyvistä ongelmista tai huolista rauhallisessa ympäristössä puoli tuntia kestävässä tapaamisessa. Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville. Tarkistuksesta annetaan kirjallinen yhteenveto, jonka avulla saatu neuvonta on helppo muistaa. Yhteenvedon voi tarvittaessa myös näyttää lääkärille.

Apteekissa tarkistetaan:

  • Lääkkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset
  • Oikeat ottoajat ja -ohjeet
  • Tarvittaessa lääkkeen soveltuvuus iäkkäälle

Palvelun hinta on 45 euroa / tunti (sis. 30 minuutin tapaamisen). Palvelun hinta määräytyy lääkkeiden määrän ja tapaamisen keston mukaan. Kysy lisää henkilökunnaltamme.

Apteekin diabetespalvelu

Diabetekseen erityispätevöitynyt farmaseutti auttaa Sinua ratkaisemaan diabeteksen hoitoon liittyviä ongelmia, neuvoo lääkkeiden oikeassa käytössä sekä ohjaa ja kannustaa elämäntapamuutoksen toteutuksessa. Palvelun avulla saat lisää valmiuksia diabeteksen kanssa elämiseen ja oman terveyden edistämiseen. Ohjaus ja neuvonta räätälöidään juuri Sinun tarpeidesi mukaan.

Diabetespalvelu on tarkoitettu diabeetikoille, joilla esimerkiksi

  • diabetes ei ole hoitotasapainossa
  • lääkitykseen on tehty muutoksia
  • diabetes on vasta todettu ja hoito aloitettu
  • on tarve kerrata ja käydä läpi diabeteksen hoitoon liittyviä asioita

Palvelun hinta on 35 euroa/30 minuuttia. Kysy lisää henkilökunnaltamme.